Föreningen


BRF Kvadraten 33 är en oäkta förening, men arbetar med att bli äkta och ser detta som möjligt 2021 eller 2022.
 

Information om föreningens verksamhet

Föreningen bildades 2001. I februari 2002 köpte föreningen loss fastigheten från dess tidigare ägare. Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Styrelse

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter. Styrelsen har följande sammansättning:

 

Ordförande och ekonomiansvarig
Erik Gribbe

 

Sekreterare
Benny Hjalmarsson

 
Ledamot
Johan Falemo

 

Ledamot
Ingegerd NilssonLedamot
Johan Sandell

 


Ledamot
Camilla Persson

 

 

 
 
 


Suppleant
Yasmin Lindström

 

Suppleant
David Jansson


Valberedning

Lennart Järvengren och Sofie Jenryd

Revisor


Ingela Andersson (ordinarie)
BDO Mälardalen AB

Fastighetsförvaltning

Föreningen har ett löpande avtal med Fastighetsägarna Stockholm AB för ekonomisk förvaltning och med Tived fastighetsservice för fastighetsskötsel.

Organisationsanslutning 

Bostadsrättsföreningen Kvadraten 33 är ansluten till Fastighetsägarna Stockholm.

 Uppdaterat 2021-03-30