LokalerFöreningen har inom fastigheten 5 lokaler vilka upplåts med hyresrätt:Gunnarsons Specialkonditori
AB  
Tel: 08-641 91 11, Fax: 08-640 42 78


Japan Photo
 
Tel: 08-643 10 06, Fax: 08-640 11 12


Malinista ABGötgatan Frukt och Grönt
(Sima Godis KB)
Tel: 08-642 98 03

 

Tandläkare Göran Grahn
Tel: 08-643 43 77, 08-640 52 63
Fax: 08-643 04 62
Tandläkare Kary Vilberg
 
Tel: 08-642 23 12, 08-640 52 63   
Fax: 08-643 04 62

 

Uppdaterat 2010-02-13