Gemensamma utrymmenInom fastigheten finns gemensamma utrymmen vilka kan användas av alla medlemmar. Förutom entrén, trappor, gångvägar och två hissar finns följande gemensamma utrymmen:

  • Gård
  • Allmänvind med pingisbord och mindre förråd som kan lånas

Föreningen har dessutom en elcentral, en panncentral samt serviceutrymmen för bl.a. hissar.

 

Uppdaterat 2014-10-13