HemFastighetenFöreningenDokumentKontaktAndrahandsuthyrningLogga in
 


I medlemsavgiften ingår

Värme, vatten, bredband (Telenor 250/250), TV (Comhems basutbud) och fasta avgifter för el (inte förbrukning)
 

Parkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser eller garage. För parkering hänvisas till Stockholm stads parkering på gatan, så kallad "Boendeparkering".

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Enligt föreningsstämmobeslut får upplåtelse av bostadsrätt endast ske till fysisk person. Juridisk person accepteras därmed inte som medlem i föreningen

Delat medlemskap medges. Boende ska stå för minst 10% av medlemskapet.

Styrelsen avgör frågan om antagande av en ny medlem, normalt inom tre veckor. Ansökan ska vara skriftlig. 

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift tas ut med 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Pantsättningsavgift tas ut med 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. 
 

Medlemsavgifter

Föreningen har sedan 2002 höjt medlemsavgiften vid ett tillfälle med 1%.

Någon höjning (eller sänkning) av medlemsavgiften är för närvarande inte beslutat.

Medlemsinformation

Skriftlig information delas vid behov ut till samtliga medlemmar alternativt anslås på föreningens anslagstavla som är placerad i entrén.

Övrig info

Då föreningen är oäkta finns det inga reparationsfonder kopplade till respektive lägenhet.
Uppdaterat 2021-03-30
Utskriftsvänlig sida
Föreningen
» Medlemsinfo
© Brf Kvadraten 33
Provided by Webforum