HemFastighetenFöreningenDokumentKontaktHitta hitKalenderAndrahandsuthyrningSökLogga in

Medlemsinformation


Medlems rätt i föreningen kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I medlemsavgiften ingår

 • Värme, vatten, bredbadsfiber (OpenNet), kabel-TV (f.n. Comhem) och ett vindsförråd.
 • Tillgång till fastighetens allmänna utrymmen.
 • En skyldighet att följa föreningens stadgar och regler.
 • En möjlighet att bidra till föreningens arbete för fastighetens utveckling.
 •  

  Bredband och digital-TV

  Möjligheten finns för respektive medlem att ansluta sig via bredbandsfibern till många olika operatörer (via OpenNet). Vi är än så länge fortfarande anslutna till Comhem och man kan öven använda ADSL. Medlem svarar själv för kontakt och avtal med leverantör.

  Parkering

  Föreningen har inga egna parkeringsplatser eller garage. För parkering hänsvisas till Stockholm stads parkering på gatan, så kallad "Boendeparkering". För mer info se Stockholm stads hemsida.

  Medlemskap

  Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

  Enligt föreningsstämmobeslut får upplåtelse av bostadsrätt endast ske till fysisk person. Juridisk person accepteras därmed inte som medlem i föreningen

  Delat medlemsskap medges. Boende ska stå för minst 10% av medlemsskapet.

  Styrelsen avgör frågan om antagande av en ny medlem, normalt inom tre veckor. Ansökan ska vara skriftlig. Aktuell UC för köpare ska bifogas ansökan.

  Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem respektiver utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.

   

   

  Överlåtelse- och pantsättningsavgift

  Överlåtelseavgift tas ut med 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap (1 113 kr 2013). Pantsättningsavgift tas ut med 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning (445 kr 2013). Dessa avgifter är avsedda att täcka den administrativa hanteringen för styrelsen och vår ekonomiska förvaltare.

  Överlåtelseavgiften påförs köparen nästkommande utskick av avier för bostadsrättens medlemsavgift. Pantsättningsavgiften påförs pantsättaren vid nästkommande utskick av avier för bostadsrättens medlemsavgift.

  Medlemsavgifter

  Föreningen har sedan dess övertagande av fastigheten höjt medlemsavgiften vid ett tillfälle med 1%.

  Någon höjning (eller sänkning) av medlemsavgiften är för närvarande inte beslutat.

  Medlemsinformation

  Skriftlig information delas vid behov ut till samtliga medlemmar alternativt anslås på föreningens anslagstavla som är placerad i entrén.

  Övrig info

  Då föreningen är oäkta finns det inga reparationsfonder kopplade till respektive lägenhet.
  Uppdaterat 2013-02-23
  Utskriftsvänlig sida
  Föreningen
  » Medlemsinfo
  © Brf Kvadraten 33
  Provided by Webforum