HemFastighetenFöreningenDokumentKontaktAndrahandsuthyrningLogga in

AndrahandsuthyrningVill du hyra ut din bostad i andra hand?

Policy vid andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får enligt stadgar upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen ansöka hos styrelsen om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå,  till vem lägenheten ska upplåtas, samt kontaktuppgifter både till den som hyr ut och den som hyr. Styrelsen behandlar ansökningar fortlöpande och svarar  normalt inom några veckor. Uthyrningsansökan och kopia på kontrakt för andrahandsuthyrning lämnas i föreningens brevlåda i entrén eller mailas till styrelse@brfkvadraten33.se


Ansökan skall lämnas innan uthyrningsperioden påbörjas för att inte vara ogiltig.


Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.


Skälen kan vara jobb på annan ort, studier på annan ort, prova samboende, ålder eller sjukdom, i väntan på försäljning mm. Vid prov av samboende är ett års andrahandsuthyrning rimligt, för jobb på annan ort två år och vid studier tills dessa är avklarade.


Uthyrning beviljas för max ett år i taget.


Utgångspositionen är att det skall vara troligt att medlemmen snart skall flytta tillbaka.


Endast fysisk person godkänns som andrahandshyresgäst.

Märk att som andrahandsuthyrning räknas även uthyrning till barn som inte är medlem i föreningen, och oavsett om hyra debiteras för uthyrningen eller inte.


Avgift för andrahandsupplåtelse uppgår till 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år tas avgiften ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.


Andrahandshyresgästen kan behöva egen hemförsäkring.


Bostadsrätthavaren kan ha skyldighet att informera sin bank om uthyrningen.

 

 
Använd nedan blankett vid ansökan

       
 
Uppdaterat 2021-05-17
Utskriftsvänlig sida
Andrahandsuthyrning
© Brf Kvadraten 33
Provided by Webforum